IMHC

The IMHC’s main goal is to promote the American Miniature Horse and the American Shetland Pony. They are quite different from their British ancestors and don’t resemble them at all. Instead they have the proportions, elegance and refinement of a true horse. They are versatile, gentle and offer a wide range of activities for people who can’t or don’t want to have big horses.

IMHC - SWEDEN

IMHC:s huvudmål är att främja den Amerikanska Miniatyr Hästen, AMHA och den Amerikanska Shetlandsponnyn, AMHR. De skiljer sig ganska mycket från sina brittiska förfäder och liknar dem inte alls.
Istället har de proportionerna, elegansen och förfiningen hos en riktig häst.
De är mångsidiga, vänliga och erbjuder ett brett utbud av aktiviteter.
IMHC - Sweden är en förening som verkar under IMHC. Målet är att hjälpa varandra med olika aktiviteter och att arrangera fler aktiviteter för alla miniatyrägare. Föreningen har en egen styrelse i Sverige, där ordföranden i IMHC:s är en del av.
Som medlem i IMHC - Sweden är du också medlem i IMHC och som IMHC medlem är du också medlem i IMHC - Sweden.
Som IMHC-medlem får du reducerade priser på klubborganiserade utställningar och evenemang samt reducerade priser hos utvalda butiker/återförsäljare av utrustning för miniatyrhästar.